۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۰۰:۰۰ ۸۸
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
Gaofen-2

Gaofen-2

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

 AWT IMAGE

Gaofen-2      

اپراتور ماهواره سازمان فضایی چین
شروع ماموریت 19.08.2014
ماهواره بر Chang Zheng-4B
کشور سازنده CAST (China Academy of Space Technology)
ارتفاع مدار [km] 631
زاویه انحراف [º] 97.9
دوره بازگشت [روز] 97.26 دقیقه
خاتمه ماموریت بین 5 تا 8 سال
باند PAN : 0.8 m
MS : 3.2 m
عرض تصویر [km] PMC-2 MS 45km, PMC-2 PAN 45km
وضعیت عملیاتی
کاربرد تولید نقشه های دقیق از سطح زمین، نقشه برداری منابع و سطح زمین، پایش تغییرات محیطی، مشاهدات آنی زمین برای کاهش و جلوگیری از بلایای طبیعی، برآورد محصولات کشاورزی و جنگل

آدرس کوتاه شده: