۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۰۰:۰۰ ۷۸
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
EnviSat

EnviSat

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

Envisat

اپراتور ماهواره سازمان فضایی اروپا
شروع ماموریت 28.02.2002
ماهواره بر Ariane 5
کشور سازنده
ارتفاع مدار [km] 799
زاویه انحراف [º] 98.5
دوره بازگشت [روز] 35
خاتمه ماموریت 08.04.2012
عرض تصویر [km]
وضعیت گمشده

آدرس کوتاه شده: