۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۰۰:۰۰ ۱۶۶
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
1-ALOS

1-ALOS

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

ALOS-1

Advanced Land Observing Satellite-1 or Daichi-1

اپراتور ماهواره Japonsko
شروع ماموریت 24.01.2006
ماهواره بر H-IIA
کشور سازنده سازمان فضایی ژاپن
وزن ماهواره [Kg] (بعلاوه سوخت 180) 4000
ابعاد ماهواره [M] 6.2×27.4×8.9
ابعاد پنل خورشیدی [M] 3×22
دقت مکان یابی زمینی [M] 7.5 – 3
ارتفاع مدار [km] 692
زاویه انحراف [º] 98
دوره بازگشت [روز] 46
خاتمه ماموریت 22.04.2011
تعداد سنجنده PRISM : Panchromatic Remote-Sensing Instrument for Stereo Mapping
AVNIR-2 : Advanced visible and Near-Infrared Radiometer-2

PALSAR : Phased Array L-Band Synthetic Aperture Radar
RRA : Retro Reflector Array
عرض تصویر [km] AVNIR-2 70km, PALSAR 70km
PRISM 0.77-0.52: (میکرومتر) محدوده طیفی تصویربرداری
 (نادیردید/عقب و جلو دید) 3: (عدد) تعداد سیستم اپتیکی
35(استریو) و 70 (نادیر دید/عقب و جلو دید) : (کیلومتر) پهنای دید زمینی
7.6 : (درجه) زاویه دید کل
8 : (بیت) رزولوشن رادیومتریکی
960 (داده خام) و 120یا240 (فشرده سازی شده) : (مگابیت بر ثانیه) نرخ ارسال داده به زمین
28000 (با پهنای دید 70) و 14000 (با پهنای دید 35) : (عدد) تعداد پیکسل های آشکارساز
AVNIR-2 4 : (عدد) تعداد باندهای طیفی
0.89-0.76 و 0.69-0.61 و 0.60-0.52 و 0.50-0.42 : (میکرومتر) محدوده طیفی تصویربرداری
7000 در هر باند :(عدد) تعداد پیکسل های آشکارساز
10 : (متر) رزولوشن مکانی
5.8 :(درجه) زاویه دید کل
14.28 : (میکرو رادیان) زاویه دید تک پیکسل
70 : (کیلومتر) پهنای دید زمینی
 8 : (بیت) رزولوشن رادیومتریکی
160 (داده خام) و 120 (فشرده سازی شده) :(مگابیت بر ثانیه) نرخ ارسال داده به زمین
PALSAR 600 : (کیلوگرم) وزن کل
 8.9 : (متر) ابعاد آنتن*3.1
 500 : (کیلوگرم) وزن آنتن
23 : (عدد) تعداد پرتوهای ارسالی
2500-1500 : (هرتز) فرکانس تکراری پالس
28.14 :(مگاهرتز) پهنای باند فرکانسی
راست دید : نوع دید آنتن
PRA تعیین دقیق مدار ماهواره :هدف از استفاده
یک نیم کره که بالای آن متشکل از 1 مکعب و 8 تکه مربعی شیشه کوارتسی : شکل این سنجنده
از طریق تابش لیزری از سطح زمین فاصله ایستگاه زمینی-ماهواره تعیین می شود :روش استفاده
532 :(نانومتر) طیف فرکانسی تابش لیزری
 به ترتیب 360 و 60 نسبت به نادیر ماهواره و ایستگاه زمینی :(درجه) زاویه آزیموت و الویشن
وضعیت گمشده
آدرس کوتاه شده: