۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰۳:۰۱ ۴۸۴
طبقه بندی: تصاویر خورشید با فیلتر اچ آلفا
چچ
تصاویر خورشید در فیلتر اچ آلفا

تصاویر خورشید در فیلتر اچ آلفا


تصویر فوق در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۸، با استفاده از تلسکوپ کرونادوی خورشیدی ۹۰ میلمتری سازمان فضایی ایران در فیلتر اچ آلفا به ثبت رسیده است. در این تصویر زبانه های خورشیدی (در لبه های خورشید) دیده می شود. زبانه های خورشیدی، فورانهایی درخشان از سطح خورشید هستند، زبانه ها متصل به سطح خورشید بوده و تا محدوده ی جو خورشید (تاج) گسترش می یابند. آنها تا چندین ماه بر روی خورشید باقی می مانند. دانشمندان همچنان در حال بررسی علت و چگونگی به وجود آمدن این عارضه هستند.
 

آرشیو تصاویر
 

سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۶
سال ۱۳۹۷

آدرس کوتاه شده: